Styrelsen träffades för ett kortare möte och middag på Restaurang Rött den 29 september.

Jonas rapporterade från Svenska Skridskoförbundets (SSF) ordförandekonferens runt projektet Making a Better Skating Nation. Projektet är fortfarande i sin linda och det känns ganska oklart vad det kommer att bli av det. Lite mer info finns på SSFs hemsida.

Vi kommer att köra igång med barmarksträning på ÖIP. Tyvärr har Hanna och Sven tackat nej till att fortsätta som tränare. Styrelsen passar på att tacka Hanna och Sven för alla fina träningspass det genomfört under åren. Vi hoppas att Karolin kommer tillbaka senare i höst; hon har aviserat fortsatt intresse men att hon inte har tid förrän i november. Under oktober kommer vi att växla mellan olika tränare. Mer info kommer på hemsidan.

Zoran planerar inomhusträning på inlines. Den kommer att köra igång snart. Info kommer på hemsidan.

Styrelsen diskuterade också syfte, målgrupp och upplägg av isträningen på ÖIP.

Marie och Lasse har jobbat hårt med att hitta leverantör och design av nya träningskläder. Det börjar närma sig och det ser bra ut!