Ekerö Lars Henriksson. Foto: Klaus Carlander.Lars Henrikson håller ett utmanande träningspass.

Observera att passet är framflyttat en timme, detta för att minimera trafiken.

 

Träningsspecifikation:
Träningens längd ca 1:10 och ganska hård. Pulzon 5 i 20% av tiden (vi kommer att åka cirka 22 km).

Målsättningen är att klara fart + 40 km/tim. Men var och en utgår ifrån sin egen kapacitet.

Förutsättningen för att klara hög fart är att sitta lågt.

Därför kommer vi att under träningen genomföra nerförsåkning och överstegsåkning uppför för att tvinga fram en lågställning.

 

 

 

 

Tränare:   Lars Henrikson

Datum:  Tisdag 14 juni

Plats:  Lovö Kyrka (Karta)

Tid:   19:30   (OBS!!! tiden)