Tidens obevekliga gång

Medlemsavgift. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.
Ännu ett Speedår läggs till handlingarna och vi hälsar ett nytt, spännande Speedmedlemsår välkommen.
För att ta del av alla roliga klubbaktiviteter anmodas en liten avgift.


På årsstämman bestämdes att medlemsavgiften för 2016 är

  • 300 kronor från och med det året man fyller 18 år
  • 100 kronorför barn och ungdomar under 18 år

Du sätter in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 40 92 96 – 1.
OBS 
skriv in ditt fullständiga namn när du betalar!
Kassör Roger Melander vill att pengarna betalas in så att de finns på kontot senast 30 maj.

Välkommen till ett nytt år med Stockholm Speedskaters – elegans, kraft och hög fart!