Styrelsens andra möte hölls den 2 maj; även denna gång i Lasse K:s fotostudio.

Som vi bestämde redan på förra mötet så är det David Hjalmarsson som leder klubbens elitverksamhet. I styrelsen blir Anders elitansvarig och Davids kontaktperson. David kommer även att ta hjälp av Mimmi Belaieff. Anders visade en presentation från David och styrelsen diskuterade denna och skickade med några funderingar till elitgruppen att titta vidare på.

Zoran rapporterade att träningslägret med Sutton Atkins i stort sett är fullbokat och planeringen flyter på bra. Mer info om detta finns här på hemsidan.

Till sommaren är 16 inline-träningar planerade. Det blir som vanligt på tisdagar kl 18:30. Information om detta är redan publicerad här på hemsidan och mer kommer löpande.

Marie har tagit fram två möjliga leverantörer på nya kläder och styrelsen beslutade att att vi tittar vidare på en av dem.

Björn jobbar vidare med hemsidan och med att hitta en bra lösning för medlemsregister.

Lars H visade ett förslag på hur vår budget skulle kunna utformas. Denna frågga kommer säkert upp på nytt när vår nygifte kassör dyker upp igen.

Janne rapporterade att vi fortfarande inte fått besked från SSF om Maraton-SM på inline. Om det blir vi som arrangera blir det den 20 eller 21 augusti. Som redan tidigare meddelats så kör vi Bergakungen den 9 juni men Knock-Out-sprinten får vänta till efter sommaren.

Klubben har ett antal barnskridskor som vi inte använder. Styrelsen var enig om att det skulle vara bättre om de kom till användning någonstans.

Styrelsen diskuterade också vad vi kan erbjuda eventuella sponsorer.

Nästa styrelsemöte blir den 30 maj.