Den 12 april hade den nyvalda styrelsen sitt första möte:
Lars Henriksson (ordf)
Jan-Olof Andersson
Björn Dyvelcrona
Zoran Kataric
Lasse Kärkkäinen
Anders Lindström (ej närvarande)
Roger Melander
Marie Ramse
Jonas Schön

Styrelsens ansvars- och arbetsfördelning
Ordförande var redan vald på årsmötet så det kunde vi inte göra någonting åt, men i övrigt kom vi fram till följande:

Ekonomi – Roger
Sekreterare – Jonas
Elit – David Hjalmarsson (ej styrelseledamot)
Träning – Zoran m fl
Arrangemang – Janne
Kontakter med övriga inline- och skridskosverige, förbund mm – Jonas
Inköp, profilering, kläder och design – Marie
Hemsida, Facebook mm – Björn och Stefan Lindblad (ej styrelseledamot)
Sponsring, press, foto och uppslag – Lasse
Gemensamma resor, fester och andra upptåg – Björn

Som synes är några uppgifter outsourcade utanför styrelsen. Ansvariga i styrelsen kommer också att knyta till sig fler personer med kompetens och intresse att hjälpa till med verksamheten. Bl a kommer Zoran att ta hjälp med träningsbiten.

I övrigt diskuterades budget och årets kommande aktiviteter i stora drag – stort och smått, huller om buller.
Arrangemang
Vi har ansökt om att arrangera Marathon-SM i inline men ännu inte fått svar från Svenska Skridskoförbundet.

Våra traditionella klubbtävlingar på våren brukar vara Bergakungen och Knock-out-sprinten. I år blir det lite annorlunda. Bergakungen siktar vi på att köra 9 juni men Knock-out-sprinten kör vi till hösten.

Barkarby flygfält
Vi kommer att vara med på mässan Växtkraft Järfälla 12-13 maj. Detta är kopplat till att vi jobbar med möjligheten att åka rullskridskor på Barkarby flygfält. Detta är ett spännande projekt som vi i dagsläget inte vet var det kommer att sluta men som vi hoppas mycket på. Lite info finns redan här på hemsidan och mer kommer.

Kläder
Marie jobbar med att ta fram en ny klädkollektion.

Klarälvsbanan och Åland
Björn och Lasse tittar på möjligheter för klubbresor till Klarälvsbanan och/eller Åland till hösten.

Hemsidan
Den nya hemsidan lanserades för ett par veckor sedan och utvärdering och vidareutveckling pågår.

Nästa möte
Styrelsen träffas nästa gång 2 maj.