Val av ny ordförande och ny styrelsemedlem

Goda påsknyheter
Sthlm Speed står i år inför att välja ny ordförande. Christina Wahlstedt har avsagt sig omval. Även Björn Drakenward har avsagt sig omval som styrelseledamot.
Dessa poster föreslås efterträdas av Lars Henriksson som ordförande och Lasse Kärkäinen som ledamot.
Det känns kul att föreslå två trevliga Lasse som är väldigt aktiva i både inlines och hastighetsskridsko.

Lasse Henriksson tillhör en av Sthlm Speeds toppåkare. Han har också gått till botten med sin teknik genom flitig träning. Det har gett resultat och ingen i Speed åker lika snyggt. Lasse står också ofta på startlinjen och gillar att tävla. Han är ordförande i sin BRF samt under sin studenttid var han ordförande för en hockeyklubb som han tog från division fem till division tre.

Lasse Kärkäinen. En vårdag för några år sedan dök ett skäggigt yrväder upp på inlinesträningen. Han ville lära sig allt om teknik och utrustning på en gång. Det visade sig vara lite svårare än han trodde men nu har han nått resultat och det börjar se snyggt ut. Vi ser även denna Lasse mer och mer på startlinjen på tävlingar. Nu kommer Lasses finurlighet tillgodo i styrelsen.

Tack alla medlemmar som hjälpte till med nomineringar till styrelsen. Det är viktigt att veta vad ni tycker.
Nu är det fritt fram att komma på årsstämman och rösta😉. Skynda att anmäla er. Välkomna!

Valberedningens förslag i helhet

Val av ordförande för en tid av ett år
Lars Henriksson nyval

Val av åtta ledamöter för en tid av ett år.
Jan- Olof Andersson omval
Jonas Schön omval
Marie Ramse omval
Roger Melander omval
Zoran Kataric omval
Anders Lindström omval
Björn Dyvelcrona omval
Lasse Kärkäinen nyval

Val av en revisor för en tid av ett år
Arne Arvidsson omval

Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Mimmi Belaieff omval
Christina Wahlstedt nyval