Årsstämma 2015

Styrelsemöte 2010-03-03. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase

2014 var ett händelserikt år med många framgångar på såväl inlinesbanor som på isen och som nu ska läggas till handlingarna. Stockholm Speedskaters hälsar alla medlemmar varmt välkomna till den 10:e årsstämman med efterföljande JUBILEUMSFEST! Fredagen den 17 april kl 18.00 börjar stämman hos Jimmy´s Steakhouse i Hammarbysjöstad. Mer info om festen kommer senare.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.