Klotterplank sommar 2014

klotterplank Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se

Nu startar vi ett nytt Klotterplank för sommaren 2014.
Här kan medlemmar och andra intresserade skriva kommentarer som inte hör till någon speciell nyhet. Här kan man även föreslå turer, efterlysa åkkompisar etc.