Betala medlemsavgiften – du slipper cykel på köpet

Medlemsavgift. Foto: Ulf Haase.
Fotograf: Ulf Haase

På årsstämman bestämdes att medlemsavgiften för 2014 är

  • 300 kronor från och med det året man fyller 18 år
  • 100 kronorför barn och ungdomar under 18 år

Du sätter in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 40 92 96 – 1.
OBS 
skriv in ditt fullständiga namn när du betalar!
Kassör Roger Melander vill att pengarna betalas in så att de finns på kontot senast 30 maj.

Välkommen till ett nytt, spännande Speedmedlemsår!