På söndag, 18 aug klockan 15:00, ordnar Micke en nybörjartur från tunnelbanans station Sockenplan. Parkeringsplats för bilar finns utanför. Turen beräknas bli 15 km. YR lovar regnfritt!

Välkomna!