Medlemsavgift. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften!


På årsmötet bestämdes att medlemsavgiften för 2013 är

  • 300 kronor från och med det året man fyller 18 år
  • 100 kronorför barn och ungdomar under 18 år

Du sätter in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 40 92 96 – 1.
OBS
skriv in ditt fullständiga namn när du betalar!
Vår kassör Roger Melander vill att pengarna betalas in så att de finns på kontot senast 15 maj.