Sollentuna skridskosällskap välkomnar oss till Sollentunavallen på deras träningstider.
 Deltager man fler gånger uppskattar de att man löser ett stödmedlemsskap. Tider och info.