Barmark 10. Vi kör!!! 6/12 19.00-20.00 på Ö–IP

Välkomna till denna sista träning!
/Tränargruppen