Beslut från Skridskoförbundet om licenser

Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens 2009. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.

Efter uppmärksammandet att ett flertal tävlingsåkare på årets SM-tävlingar saknade licens har Skridskoförbundets inlineskommitte beslutat följande: Detta år uppmanas alla olicensierade tävlande att betala in licensavgiften i efterhand ASAP. Resultatlistorna för både ban-SM och Marathon-SM kommer att redigeras så att åkare som ej betalar in licensavgiften stryks.

Från och med 2012 gäller följande:
* licens kan enast lösas via klubben man tävlar för, alltså EJ via Skridskoförbundet
* licens ska lösas i god tid innan tävling
* åkare som saknar licens vid nummerlappsutdelning kommer att nekas att starta i tävlingsklass.

Läs Skridskoförbundets beslut, som även mejlas ut till de olicensierade åkarna, här.