Dags att betala medlemsavgiften för 2010

Medlemsavgift. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.

För att underlätta för vår nye kassör Roger Melander vill vi att pengarna betalas in den 30 april.

På årsmötet den 27 mars beslutades att medlemsavgiften blir densamma som förra året.

Medlemsavgiften är 250 kr från och med det år man fyller 18 år.
Medlemsavgiften för barn och ungdomar under 18 år är 100 kronor.

Du sätter in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 40 92 96 – 1.
OBS! Glöm inte ange ditt fullständiga namn.

– – – –

(Information om Svenska skridskoförbundets tävlingslicens och tillhörande försäkring finns här.)