Tävlingslicens/Försäkring för 2010 (betala senast 15 dec)

Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens 2009. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.

Nu är det dags att lösa tävlingslicensen för kalenderåret 2010.
I år är det klubbarna som tar in licensavgifterna från sina medlemmar för sammanställning och vidarebefordran till Svenska Skridskoförbundet. I kostnaden för tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring som tecknats med Folksam.
(Denna artikel publicerades första gången 2009-11-17. Uppdaterad 2009-12-16.)

Tävlingslicensdelen

Licensen gäller per kalenderår (1 jan – 31 dec) förutsatt att den betalats i tid (se nedan). Senare betalad licens gäller fr o m det datum den blivit registrerad hos Svenska Skridskoförbundet.

Du löser licensen genom att betala till Stockholm Speedskaters plusgiro 40 92 96-1. Ange ditt namn och att inbetalningen avser tävlingslicens.

Avgiften var 200:- t o m 15 dec 2009.
Vi kommer nu att skicka in alla i tid inkomna uppgifter + licenspengar till Skridskoförbundet så att tävlingslicenserna är klara fr o m den 1 januari 2010.

Om du vill lösa tävlingslicens efter den 15 december 2009 är kostnaden 300:-
Räkna då med att det kan ta några veckor.
(Under licensåret nytillkomna medlemmar kommer dock att kunna lösa licensen för 200:-)

De som har licens för år 2009 står kvar i den diciplin de tidigare angivit. Vi anmäler för enkelhetens skull alla nytillkomna medlemmar i disciplinen “Inlines” men kan acceptera undantag om medlem så vill.
Du kan tävla i alla Skridskoförbundets discipliner med en och samma licens.

Försäkringsdelen

Tävlingslicensen innehåller en olycksfallsförsäkring tecknad med Folksam som ger ett grundskydd under tävlingar och träningar samt vid resa till och från dessa. Försäkringen ger ersättning för:
• Akutersättning
• Tandskador
• Skadade idrottskläder och glasögon
• Invaliditetsersättning
• Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller per kalenderår (1 jan – 31 dec). 
• För att gälla fr o m 1 januari ska betalningen vara registrerad på Stockholm Speedskaters plusgirokonto senast 1 januari. 
• Om inbetalning sker senare gäller försäkringen fr o m det datum då betalningen registrerats på Stockholm Speedskaters plusgirokonto.
(Vid sen inbetalning börjar således försäkringen att att gälla trots att licensen inte blivit klar.)

Notera att du är oförsäkrad under träning om du inte har tävlingslicens.

Utförligare information om försäkringen finns på Svenska Skridskoförbundets hemsida.