Stockholm Speedskaters Stora Pris 2009 – vinnare utsedd

Stockholm Speedskaters Stora Pris 2009

Årets vinnare är…

Logo Sweden 12h Roller

Varbergs Rullskridskoklubb för arrangemanget av Sweden 12h Roller på motorbanan i Falkenberg 12 maj 2009.

Juryns motivering:
Varbergs Rullskridskoklubb belönas för sitt nytänkande. De skapade en helt ny tävling, en tävling som attraherade stora delar av inlinesverige på ett sätt som inte setts på länge och som även lockade utländska deltagare. Ett plus i kanten för synergieffekten med rullskidåkarna.

Om Stockholm Speedskaters Stora Pris:

”Priset delas ut till den eller de som på något sätt, stort som litet, bidrar till att hjälpa rullskridskosporten att verka och/eller utvecklas över tiden”.
 
Priset kan alltså delas ut till en aktiv, en ledare, förening, organisation, kommun, företag  eller en privatperson som av på något sätt gör en insats som underlättar för rullskridskosporten att bedriva och utveckla sin verksamhet. Alla insatser kommer att beaktas vare sig det sker på lokal klubbnivå, på ett riksplan eller utanför våra föreningsorganisationer eller förbundsorganisation. Varje insats, oavsett omfattning, är något som ska uppmärksammas och visas uppskattning för. På så vis ökar vi glädjen för de som i många fall arbetar med själ och hjärta för rullskridskosporten men som inte alltid uppmärksammas tillräckligt nog.
 
Juryn består av ett antal personer inom föreningen Stockholm Speedskaters och personer inom svensk rullskridsko. 4 till 8 personer eller organisationer kommer att nomineras och uppmärksammas.
 

De nominerade för 2009 var:

1. Thomas Braunerhielm och Lars Klinghagen för deras hårda arbete med att bygga tracken i Karlstad.

2.Varbergs RSK för utvecklingen av sin fantastiskt fina hemsida som är annorlunda, kul, informationsmässigt stark och på det hela taget personlig.

3. Varbergs RSK för den mycket lyckade tävlingen Sweden 12h Roller i Falkenberg.
 
4. Björn Larsson, David Hjalmarsson och Anders Lindström för kartläggning av alla tänkbara asfalterade ytor i StorStockholm som lämpar sig för träning. Arbetet dock ej slutfört än.
 
5. Varbergs RSK för deras lyckade barnsatsning som lockat ett stort antal barnmedlemmar med föräldrar till Varbergs RSK.

6. Marcus Hjalmarssons enorma arbete för att strukturera och driva Svenska Skridskoförbundets nya rullskridksokommitté.

7. Janne Andersson och Christina Wahlstedt för att de återigen orkade dra hela researrangemanget till Flaeming Skate.

8. Anne Ö–stberg på Svenska Skridskoförbundet för hennes alltid lika välvilliga inställning till allt som rör inlines.