Tävlingslicens 2009

Svenska Skridskoförbundets tävlingslicens 2009. Foto: Ulf Haase. 

Du har väl inte glömt att förnya tävlingslicensen för år 2009?
Svenska Skridskoförbundet ansvarar för administrationen av tävlingslicenserna som även innehåller en olycksfallsförsäkring som tecknats med Folksam.

Du löser licensen själv genom att betala 200 kr till Skridskoförbundet. Licensen gäller per kalenderår och kan lösas när
som helst under 2009 och gäller från inbetalningsdatum och fram till 2009-12-31.

Inbetalning sker till Skridskoförbundets pg eller bg:
Pg 25 30 65-7
Bg 696-5297.

Ny licens (första gången) 
Uppge följande uppgifter i samband med inbetalningen:
– Namn
– Adress
– Personnummer (ej nödvändigt med de fyra sista siffrorna)
– Förening

Förnyelse av licens
Vid förnyelse räcker det med att man uppger namn och klubbtillhörighet vid inbetalningen.
(Maila även dessa uppgifter till Skridskoförbundet för att underlätta deras hantering.)

Du kan tävla i alla Skridskoförbundets discipliner med en och samma licens.

Försäkring
Tävlingslicensen innehåller en olycksfallsförsäkring tecknad med Folksam som ger ett grundskydd under tävlingar och träningar samt vid resa till och från dessa. Försäkringen gäller fr o m 2009-01-01 till licensperiodens slut 2009-12-31. Om inbetalning görs senare än 2009-01-01 träder försäkringen i kraft fr o m inbetalningsdagen.

Försäkringen ger ersättning för:
· Akutersättning
· Tandskador
· Skadade idrottskläder och glasögon
· Invaliditetsersättning
· Dödsfallsersättning

Notera att du är oförsäkrad under träning fram till det datum som du betalar in licensavgiften (om inbetalningen sker efter 2009-01-01).

Utförligare information om försäkringen finns på Skridskoförbundets hemsida http://www.skridsko.se eller kan beställas från Svenska Skridskoförbundet eller närmaste Folksamkontor. Försäkringsinformationen skickas dessutom ut tillsammans med ditt licenskort.

Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus
114 73 Stockholm
Tel: 08-699 61 00
Fax: 08-699 61 84
E-post: sweskate@skridsko.rf.se