Äntligen dags !

Medlemsavgift. Foto: Ulf Haase. 

för alla medlemmar att…

betala in medlemsavgiften för 2009.

Avgiften önskas insatt på vårt plusgiro 40 92 96-1 idag den 31 mars.

Gör det alltså senast idag så gör du någon lycklig.

Lycka till !

Ek.avd