Sthlm Speed segrade i Krogrännet!

Logotyp Krogrännet 1 feb 2009

 Söndag 1 februari gick Krogrännet av stapeln.

I hård konkurrens från multisportare i motionsklassen deltog åtta klubbmedlemmar.

Placeringarna i tävlingsklasserna ser ut som nedan. Eftersom skribenten inte deltog själv kan han inte redogöra för tävlingens förlopp och konkurrensen från multisportarna.  

Damer Tävling
1 Karolin Palmertz Cerne
2 Berit Olofsson

Herrar Tävling
1 Martin Irestedt
2 Axel Irestedt (spurtstrid)
3 Björn Drakenward (spurtstrid)
4 Måns Diedrichs
5 Anders-Erik Olsson
6 Jon Jogensjö

Herrar Motion
? Rudi Eichler
45 Stefan Regén

Grattis!  

Länk till Krogrännets hemsida.