500 Inlinesåkare anmälda till Alliansloppet!

I de tre huvudklasserna 14 km, 28 km och 56 km är det cirka 450 deltagare anmälda. I Maraton-SM och Maraton-RM har vi 63 deltagare anmälda. Arrangören räknar med ett stort antal efteranmälningar på plats dessutom.

trollhattevader.jpg

Enligt väderrapporten får vi en fin dag den 23 augusti med en temperatur runt 20 grader.

///red.