Miniintervju: Thomas Braunerhielm, projektledare för Karlstads inlinebana

Thomas Braunerhielm, Oslo 2007-07-01. Foto: Ulf Haase. Thomas Braunerhielm vid Nordisk Cup i Oslo, juni 2007. Arkivfoto: Ulf Haase.

Det projekteras för en inlinebana i Karlstad. Vi blev nyfikna och kontaktade projektledaren Thomas Braunerhielm.

Driver du frågan på egen hand eller är ni flera från klubben som hjälps åt?
Jag driver projektet ensam. Givetvis har jag bollat idéer med föreningen och jag har även delredovisat projektet för medlemmarna. 
 
Hur länge har du burit på de här planerna? 
Jag har haft tanken själv lite till och från i snart 10 års tid. Men som projektet ser ut nu med en tidsplan och finansieringsplan har det drivits aktivt från 2007. 
 
När tog ni kontakt med Karlstads kommun?
Första gången under hösten 2007 och kontakterna fortsätter under 2008.
 
Hur långt har ni kommit nu?
Hur långt vi kommit är lite svårt att svara på men det som är klart är en stor del av finansieringen, dock inte allt. Finansieringen bygger på sponsring, bidrag från fonder, Riksidrottsförbundet och på ett kommunalt åtagande.
Vi har skisser klara och har lämnat in en situationsplan till kommunen om hur vi vill att det ska se ut. Vi har kontaktat två olika byggföretag som kan tänka sig att åta sig projektet. De räknar också på kostnader. 
 
Var ligger den plats som ni hoppas på att få bygga banan på?
Vi har pekat på två platser där vi ser att en anläggning skulle passa in i stadsbilden.

Den plats som har prio 1 är på en i dag icke använd grusplan längs väg 236 ut mot Hammarö. Platsen ligger relativt centralt och i närheten av hamnen i Karlstad och mellan stadsdelarna Herrhagen – Lamberget. Platsen är idealisk. Den enda nackdelen är att man kan inte köra bil ända fram utan måsta parkera några hundra meter längre bort.

Den andra platsen ligger mellan stadsdelen Våxnäs och ett industriområde. Platsen angränsar också till ett idrottsområde där Våxnäshallen som är Karlstads inomhushall för friidrott finns. (Platsen ligger ca 700 m från Willys parkeringsplats där vi arrangerade deltävling 3 av Nordisk Cup förra året.)
 
Det som har varit viktigt för oss är att platsen måste vara bra ur tillgänglighetssynpunkt och att den skall vara en helt öppen anläggning för alla medborgare. Vi har också samarbetet med Värmlands handikapporganisationer och med andra föreningar som Skridskoföreningen, IF Göta, Färjestads BK och BolticGöta. 
 
Har ni egna ritningar eller kopierar ni ritningarna från Varbergsbanan?
Vi utgår från de italienska ritningar som användes i Varberg. Sedan får vi se om det blir exakt som Varbergsbanan eller om det blir en road (utan doserade kurvor) eller en track (med doserade kurvor). Målet är givetvis en track men det handlar om ekonomi i slutändan. Det som påverkar mest ekonomiskt är faktiskt hur underlaget är där vi bygger.
 
Tror ni att en fast plats att träna på skulle kunna möjliggöra nyrekrytering av barn och ungdomar?
Vi är övertygade om att om vi får en anläggning som kan användas för organiserad träning och tävling kommer vi att kunna rekrytera ungdomar vilket också är ett mål. Anläggningen skall också kunna användas som en spontanidrottsplats vilket vi tror kommer att bidra till att kombinera lek och idrott.
 
Avslutningsvis, Thomas, en del känner lite vagt till att du nu är inne i din andra karriär som inlineåkare. Berätta om din första karriär och hur det kom sig att du gjorde ett uppehåll.
Jag började åka inlines 1995 och kom då från en karriär som konditionsidrottare, främst inom längdskidåkning och löpning. Inlines var en möjlighet att börja träna och tävla i en helt annan idrott, dessutom tyckte jag det var otroligt kul. Det gick bra och jag vann min första tävling.
 
1997 gjorde jag min första landskamp mot Danmark och Finland uppe i Mora. Jag deltog i EM i Italien 2000.
 
1999 fick jag och Lotta vårt första barn som följdes av ett till 2003. Det fick bli prioriterat under några år vilket gjorde att jag slutade att tävla och delvis också att träna. Jag hade inte den högsta motivationen att fortsätta just då.
 
Motivationen återkom efter några år och jag deltog i SM/RM-marathon ute på Hammarö (Karlstad) 2006. Otränad tog jag RM-brons i herrar 40. Det fick mig att tända till och börja satsa lite igen. 
 
Lycka till med banan och inlineåkningen!
Tack för det!

Invigning av inlinebanan i Varberg 2006-05-20. Foto: Ulf Haase.
Invigning av inlinebanan i Varberg 2006-05-20. Arkivfoto: Ulf Haase.