Kvällens årsmöte bjöd på diskussioner, kaffe, vetelängd och bra beslut!

arsmote-2008.jpg
Stockholm Speedskaters gav sittande styrelse nytt förtroende genom ett rungande “ja”!

Stockholm Speedskaters första “riktiga” årsmöte är nu avklarat. Ett 20-talet personer närvarade och sittande styrelse fick åter förtroende att driva och utveckla Sveriges i särklass mest trevligaste och elgantaste idrottsförening i ett år till.

De mera formella frågorna/punkterna ja-ades igenom snabbt i sittande församling. En fråga diskuterades dock mer ingående och information kring den och andra beslut informeras senare genom styrelsen.

arsmotet-2-2008.jpg
Ordförande Måns Diedrichs och ledamoten Lena Häggqvist ledde sittande församling genom snåriga paragrafer, regelverk och beslut som om de inte gjort något annat i hela deras liv – skickligt, elegant och snabbt!

Redaktionen önskar styrelsen, det vill säga ordförande Måns Diedrichs och de 6 övriga ledamöterna Sven Rudberg, Lena Häggqvist, Jan Andersson, Patrik Permats, Karolin Palmertz-Cerne och Ulf Haase, lycka till i deras arbete med att driva Stockholm Speedskaters över soliga asfaltsleder och hala istider under 2008/2009!

///red.