Läs brevet som överlämnades till Kultur- och idrottsborgarrådet

Jan Herrström överlämnar ett brev till Kultur- och idrottsborgarrådet. Stadshusfotot: Ulf Haase.

Som tidigare rapporterats överlämnade Janne Herrström den 17 december ett gemensamt författat brev från Skridskoorganisationerna i Stockholm till Stockholms Kultur- och idrottsborgarråd.

Här är brevet i sin helhet:

“Stockholm den 17 december 2007

Till Madeleine Sjöstedt, Stockholms Kultur- och idrottsborgarråd

Angående förseningen av isbeläggning på Ö–stermalms IP.
Detta brev är författat och undertecknat av skridskoföreningarna Stockholm Speedskaters, Stockholms Skridskoallians, Södermalms IK och långfärdsskridskoföreningarna Stockholms Skridskoseglarklubb, Friluftsfrämjandet, Friskis & Svettis IF samt skridskoloppet Vikingarännet. Detta med anledning av problemen med isbeläggningen för skridsko på Ö–stermalms IP.

Vi är väl medvetna om att det är en rad olyckliga omständigheter som har lett till den rådande situationen och att Idrottsförvaltningen i skrivande stund gör allt för att rätta till problemet. Vi är dock helt övertygade om att Stockholms Stad med ordentlig framförhållning i testkörningen av frysanläggningen hade sluppit nuvarande problem. Denna brist på framförhållning ger intrycket av att staden inte har insett vilken stor betydelse Ö–stermalms IP har för hastighetsskridskoåkarna, föreningarna och den skridskoåkande allmänheten. Eller om man så vill, för skridskosporten och folkhälsan vintertid. Ö–stermalms IP kan nog anses var en av de mest besökta idrottsanläggningarna i landet vintertid och det ligger en stor förväntan hos både hastighetsskridskoåkare och den skridskoåkande allmänheten att få komma igång så tidigt som möjligt med sin träning.

Hastighetsskridskoåkning
Särskilt vi som driver de tre förstnämnda föreningarna som sysslar med hastighetsskridskoåkning får genom förseningen mycket stora problem att genomföra våra verksamheter. Vi står inför en sportslig katastrof och verksamhetsmässigt stora bekymmer. Många av våra aktiva tävlar dessutom på internationell elitnivå. För dem är träningsmöjligheten på Ö–stermalms IP helt avgörande. För utomhusträning är våra ungdomar i och med problemen på Ö–stermalms IP nu hänvisade till att träna på Sollentunavallen, i Uppsala eller i Eskilstuna.  Dessa resor innebär risken att vi tappar 10-15 av våra ungdomar som efter sommarens rullskridskoåkning går över till att åka hastighetsskridskor. Det innebär också att till exempel Södermalms IKs investering i hastighetsskridskor för 90.000 kr riskerar att vara bortkastade. För att vi ska kunna driva ungdomsverksamhet måste vår sport vara lättillgänglig. Visst, en tillfällig lösning kan vara att vi får träningstider på Gubbängens IP och Zinkensdams IP.

Samtidigt som vi kämpar för att vända en nedåtgående trend där vi dräneras på aktiva skridskoåkare som i konkurrens med andra sporter väljer de som är enklast att utföra, kan vi i Stockholm inte erbjuda ens en isoval med is!  Att nu Ö–stermalms IP inte kommer att beläggas med is förrän till jul innebär i praktiken att vi inte kommer igång med våra verksamheter förän i januari 2008. Vi kommer att förlora mängder av träningstillfällen såväl för våra elitåkare som för våra barn, ungdomar och elitmotionärer. Vi är som ni säkert kan förstå, nu mycket oroliga för att vi denna säsong kommer att tappa aktiva, framför allt barn och ungdomar.

Långfärdsskridskoåkning                                                                                       
Det finns uppskattningsvis cirka 30 000 aktiva långfärdsskridskoåkare i Stockholmsområdet. För dessa utgör Ö–stermalms IP navet i träningen inför och under vintern. På försäsongen bedriver bland andra Friluftsfrämjandet, i stora skaror, prova-på-aktivivteter. Då är Ö–stermalms IP ”fullsatt” varje vardagskväll. Många utnyttjar också Ö–stermalms IP för motionsträning inför turer och maratonskridskotävlingar som Vikingarännet och Krogrännet. Störst tryck på banan från dessa grupper är just i november  och december. Nu kan dessa föreningar inte planera verksamheten som man önskar och man missar på så sätt, precis som hastighetsklubbarna, en stor del av nyrekryteringen.

Ishall
På sikt har Stockholms Stad planer på att uppföra en hall för skridsko med en 400 metersbana för undertecknade grupper. Med tanke på klimatförändringarna och de återkommande problemen med Ö–stermalms IP är det viktigt att dessa planer tidigareläggs. En ishall i Stockholm har också mycket stor betydelse för svensk hastighetsskridskoåkning på elitnivå. Om vi ska få fram en ny ”Tomas Gustafsson” måste en ishall i Stockholm byggas. I Stockholm finns nämligen det bredaste underlaget för skridskoåkning. Det går inte att träna utomhus och tro att man kan vara konkurrenskraftig på de internationella tävlingarna inomhus. För att understryka detta behov arbetar vi därför gemensamt med andra närliggande idrotter för att få till stånd en sommar- och vinteranläggning i Stockholm.  I detta arbete ligger önskan om en ishall som en prioriterad fråga. Vi tror inte att vi kommer runt alla problem som vi dras med, bland annat Ö–stermalms IP, sedan en lång tid tillbaka om inte en ishall med en fullvärdig 400-metersbana snarast prioriteras och budgeteras av Stockholm Stad.

Isracing
Isracingen bedriver ingen regelbunden verksamhet på Ö–stermalms IP. Nu ligger en inplanerad isracingtävling på Ö–stermalms IP mitt i skridskosäsongen. Då vi nu har hamnat i denna för oss bekymmersamma situation tycker vi att man bör prioritera den dagliga verksamheten och låta isracingen denna säsong få stå tillbaka. I framtiden bör man inte lägga en isracingtävling mitt i skridskosäsongen då sporten kräver tjock is som sedan är helt obrukbar för oss skrinnare, om man inte helt tar bort den och sedan bygger upp den igen, vilket tar tid. Att bara hyvla bort ytan har visat sig inte fungera särskilt bra. Med tanke på vår korta säsong (även utan årets problem) så föreslår vi att om man skall köra isracing på Ö–stermalms IP gör det i slutet av säsongen, veckan efter sportlovet.

Undertecknade vill att ni:
1. snarast ger hastighetskridskoföreningarna träningstider på Gubbängens IP och Zinkensdams IP.
2. omprövar beslutet om att låta isracingen få tävla på ovalbanan.
3. förlänger isbeläggningen mars 2008 ut.
4. med hänsyn till klimatförändringarna tidigarelägger byggnationen av en skridskoanläggning inomhus.
5. bjuder in till ett möte för att diskutera dessa frågors lösning.

Slutligen önskar vi er en God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Måns Diedrichs,
ordförande Stockholm Speedskaters

Göran Claeson,
ordförande Södermalms IK

Martin Hjelmtvedt,
Stockholms Skridskoallians

Heinrich Blauert,
ordförande Stockholms Skridskoseglarklubb

Carl Gunnar Franzén,
Friluftsfrämjandet

Bo Rosén,
Friskis&Svettis

Anders Tysk,
generalsekreterare Vikingarännet”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Se tidigar artikel här där det även finns en bild på den tänkta anläggningen.