Athens to Atlanta 12 oktober 2008

Jag vill gärna åka A2A nästa år.  Delta Airlines öppnar direktlinje Arlanda-Atlanta i juni 2008…Det ska bli otrooligt kul.  Men jag åker inte ensam …..så vem antar utmaningen ?

http://www.a2a.net/

http://www.a2a.net/entryform/EntryBlank.pdf