Vi inleder arbetet med att få möjligheten att bygga en Inlinesbana i Stockholm

kim-2.jpg
Stockholms första Inlinesoval byggd på den avlagda start- och landningsbanan vid Bromma Flygplats, om vi själva fick bestämma…
Illustrationen är gjord av Kim Herrström

Det finns idag planer på att bygga en hastighetsskridskobana någonstans i Stockholm. Vi har varit i kontakt med Peter Adamsson på Svenska Skridskoförbundet om den saken och blivit hänvisad till Södermalms IK och dess ordförande Göran Claeson. Göran har förklarat för oss att det finns ritningar klara och att det pågått ett arbete att hitta mark för en isovall-hall någonstan i Stockholm. Man kom så långt att det i princip var klart var hallen skulle förläggas men någonstans på vägen stötte man på patrull i detta ärende.  Hallen var planerad att byggas i någon av Söderortskommunerna. Projektet har nu gått i stå enligt Göran och vi tror att det helt enkelt handlade om att marken som skulle användas låg inom två kommuner, var på en viss politisk procedur om detta fällde projektet eller i vilket fall som helst skjutit det på framtiden.

Det är tidsödande och kostsamt att arbeta med detta enligt Göran.
Stockholm Speedskaters är inte inbjudna i detta arbete har Göran låtit meddela, utan man vill göra detta tillsammans med Stockholms Skridskoallians.

Något som det absolut inte finns planer på från annan högre ort, är en Inlinesbana i Stockholm. Något som vi i Stockholm Speedskaters dock planer för för tillfället. Vi har alltså påbörjat processen för att få en Inlinesbana uppförd i Stockholm eftersom vi saknar en sådan.

kim-5.jpg kim-4.jpg 
kim-3.jpg kim-1.jpg 

Vi har varit i kontakt med Markkontoret för att få vägledning i hur procesen går till i en markansökan. Vi har också varit i kontakt med Bromma Stadsdelsnämnd för att se om de kan hjälpa oss att bereda mark för en bana. Vi har klara ritningar och vi har en kalkyl för byggnationen.

Att bygga en Inlinesbana är en ganska enkel process och relativt billigt. Banan är helt underhållsfri, vilket andra idrottsanläggningar inte är – vi behöver ju bara asfalt och inget mer. Ingen skötsel mer än att vi då och då får sopa banan fri från löv odyl. Vi behöver ingen belysning och ingen som sköter anläggningen.

Varför behöver vi då en Inlinesbana?

Jo, för att dels kunna erbjuda barn och ungdomar en säker plats att åka Inlines på, dels för att kunna utveckla sporten i Stockholm och Sverige och dels för att kunna möta konkurrensen i övriga världen idrottsmässigt. Vi behöver helt enkelt en bana för att utveckla Inlinesporten i Sverige. Bara i Stockholm finns det tiotusentalet rullskridskoägare och de måste få en säker plats att utöva sin sport på.

///red