SverigeCupen i Karlstad 2005 – en enorm framgång för Stockholm Speedskaters!

ulfhaase3.jpg�svenrudblupp.jpg�kolmodin2.jpg

KARLSTAD 3/7-2005 – MARATON-SM, SVERICUPEN, HALVMARATON-RM, MOTIONSMARATON.

Vi hade en fantastisk helg i Karlstad, d�r SATS Rollerblade stod som v�rd f�r SverigeCupen, SM-maraton, RM-halvmaratn och Motionsmaraton. Ulf Haase som k�mpat h�rt i tv� av de tre tidigare delt�vlingarna i SverigeCupen stod inf�r sista delt�vlingen i Karlstad som 3:a totalt. Ulf lyckades h�lla sin placering trots en sladd i ett av sprintloppen under l�rdagen. S�ndagens halvmaraton skulle f�lla avg�randet om Ulf skulle hamna p� andra eller tredje plats totalt. Han var tvungen att komma in bland de fem fr�msta �karna i halvmaran f�r att �tminstone klara av tredjeplatsen. Det blev s� bra till slut att han till och med knep andraplatsen totalt. Dessutom tog han bronset i Riksm�sterskapen i H40-klassen. Och i samma veva blev han 3:a i sj�lva delt�vlingen av SverigeCupen i Karlstad.

Sven Rudberg kom till Karlstad fr�n Link�ping d�r han genomf�rt ett niomila lopp p� mountainbike. Sven t�vlade i H50-klassen i RM. Efter en sekundstrid lyckades Sven knipa segern och b�rgade d�r med hem guldet i sin klass.

Johan Kolmodin tog sig an motionsmaraton. F�r �vrigt Johans f�rsta t�vling n�gonsin. H�r representerades Stockholm Speedskaters av fem �kare som alla hamnade inom de tio f�rsta placeringarna. Johan lyckades b�st och tog sig upp p� pallen som bronsman.

Daniel Edman spurtade in som 4:a p� RM i klassen H40 t�tt f�ljd av M�rten Ajne p� femteplatsen. Jonas Olofsson kastade sig in i elitklassen och maratonloppet. Han lyckades i absolut h�gsta Sverigkonkurrens ta 16:e-platsen. I Motionsloppet kom Tom Meyerson Goldschmidt 5:a, Christer Ols�n 6:a, Janne Herrstr�m 8:a och Anders Lindstr�m 10:a.

Samtliga Inline�kare i Stockholm Speedskaters genomf�rde en mycket lyckosam t�vlingshelg som nog gav b�de blodad tand hos en del och h�g tr�ningsvilja inf�r kommande t�vlingar.

Grattis grabbar!!

Resultat fr�n t�vlingarna hittar ni h�r

H�r �r Daniel Edmans rapport fr�n Karlstad:

I Karlstad kan man arrangera inlinest�vlingar, och man g�r det ocks�.� All heder �t Karlstad!

Det var allts� dags f�r ytterligare en delt�vling i SverigeCupen, och �ven om jag sj�lv inte �r med i sj�lva cupen s� var m�let f�r dagen (som den beg�vade l�saren s�kerligen redan gissat) Karlstad. Visserligen f�r vi �ldringar bara k�ra halvmaraton vilken k�nns lite surt, men jag tror inte att detta �r �Karlstads� fel, och �ven en halvmara kan ju vara kul �ven om det k�nns lite ynkligt att beh�va k�ra 300 km enkel v�g f�r att f� skejta bara 24.

Trots att v�ckarklockan stod p� tidiga 05:00 vaknade jag redan 03:00 av en ot�ck mardr�m. Jag var totalt kallsvettig efter att ha dr�mt att starten g�tt just som jag var p� det sista toalettbes�ket, att jag kom ut till en helt tom och �de startf�lla d�r bara en tidtagare stod kvar� Snacka om ett ot�ckt s�tt att vakna, men efter vad som upplevdes som tre l�nga sekunder ins�g jag att det bara var en dr�m och att det fortfarande var flera timmar tills starten skulle g� p� riktigt. F�rs�kte somna om, men med tveksamt resultat, jag var alltf�r sk�rrad. Halvslumrade s�ledes i timmarna tv� och vaknade p� riktigt n�r klockradion gick ig�ng kl 05:00. Jag tr�ffade M�rten vid Sk�rholmens stora parkering kl 05:30 f�r att d�rifr�n k�ra v�gen s�der om M�laren mot �rebro. V�gen norr om M�laren rapporterades ha omfattande v�garbeten vilket skulle ta oss on�dig tid, resonerade vi, s� vi valde den s�dra.

P� tomma v�gar och i fin morgonsol rullade vi i anst�ndig fart mot Karlstad medan vi bl.a. diskuterade huruvida skuldavskrivningar till Afrikas fattiga l�nder verkligen �r vad de beh�ver, eller om det mer �r v�rt s�tt att hantera det d�liga samvete vi f�r n�r vi ser sv�ltande m�nniskor p� TV. Vad vi sa och vad vi kom fram till kan vi faktiskt l�mna d�rh�n eftersom detta ska vara ett referat av en inlinest�vling och inget annat. Men tro inte att vi har tr�kigt n�r vi sitter och �ker till och fr�n alla inlinest�vlingar. En annan g�ng minns jag att vi kom fram till att pengar inte har n�got reellt v�rde, de �r bara (oprioriterade) fordringar i framtida produktion�. Vad snackar ni sj�lva om n�r ni drar iv�g p� t�vling, inlineshjul och lager eller�?

Jag och M�rten anl�nde i alla fall till Skoghall innan de som bott p� hotell i Karlstad infann sig och vi fikade medhavt termoskaffe och mackor medan t�vlingsfunktion�rer s� sakteliga b�rjade dyka upp. Med viss motvilja registrerade oss sedan f�r halvmaran. Motviljan relaterade till distansen och inget annat, f�r trots att vi har passerat 25 vill �ven vi k�ra full marathondistans. (F�r egen del ska jag till USA 4 veckor nu i sommar och f�rhoppningsvis kan det bli n�gra maror d� och d�r. Stockholm Speedskaters ska allts� likt den svenska musikindustrin exporteras.)

Uppv�rmning i finaste Karlstadsv�der och p� fin asfalt. S�g � och pratade med – m�nga bekanta ansikten medan jag v�rmde, och p� v�g mot den vitm�lade m�llinjen kunde jag efter en mindre spurt st�cka ut mitt h�gra ben och med n�gra fotl�ngder �sp�a skiten� ur sj�lvaste Herr H�m�s. Synd bara att sj�lva t�vlingen inte hade startat och att han sj�lv bara gled omkring i allsk�ns ro, men en annan f�r ju hitta de sm� gl�dje�mnen man kan s� i min n�got skruvade fantasiv�rld handlade det just d� om m�lg�ng d�r jag tack vare mina osedvanligt kraftiga sk�r i spurten knep b�de segern och �ran�

Starten utsatt till kl 09:30. N�r �karna med namn kallades fram till startlinjen h�nde det att starten m�ste f�rdr�jas n�got d� n�gra efteranm�lda namn inte hamnat p� startlistan och det blivit klart att det n�r alla namn ropats fram till startomr�det fortfarande stod en handfull f�rv�ntansfulla �kare kvar och v�ntade p� att f� h�ra just sina namn ropas. Sj�lv var jag sist att p� detta s�tt efterregistreras, och jag gjorde ett tappert f�rs�k att registrera mig som Chad Hedrick, men det gick inte. Innan starten gick hann jag �ven lugna Daniel Friberg. Jag lovade honom att om han skulle komma att k�nna sig tr�tt under loppet kunde han lugnt g� in bakom min rygg s� skulle jag dra ett slag, det var bara att s�ga till.

Det ropas 30 sek till start, 15 sek till start, 5 sek till start och sedan f�rkunnar en visselpipa att det var noll och inga sekunder alls kvar till start. Alla klasser startade samtidigt och h�gen av �kare fr�n Sverige, Danmark, Estland och vad det nu var drog iv�g. Drog och drog, f�rresten, tempot var beskedligt och n�gon st�rre acceleration efter placeringar var det inte tal om. Tv� eller tre led masade sig halvsnabbt uppf�r den f�rsta slakmotan f�r att sedan i de efterf�ljande kurvorna dras ut p� l�ngden. F�rsta varvet (lite kortare �n de d�rp� f�ljande, 6 km mot 9) avverkades i halvfart och �ven jag hamnade i t�ten ett slag. Just n�r jag var framme hade vi n�got som jag minns som ett vattendrag vid sidan av oss och jag minns att jag t�nkte p� Fr�dings beskrivande ord om att �� i �a � e ���. (F�r den i Fr�dings diktning obevandrade handlar dikten i fr�ga om en v�gbeskrivning, ett f�rs�k fr�n en V�rml�nnings sida att f�rklara f�r en utsocknes boende att �och i �n �r en ��.)

Jag drog inte speciellt l�nge och inte heller h�rt, f�rs�kte mest h�lla samma fart som dragaren innan mig. (Lars Fougstedt m�ste i detta sammanhang klart omn�mnas i skrift eftersom han ska ha all heder av allt sitt dragjobb, det �r allt en karl som inte drar sig f�r att bryta luft det! Fougstedt for president.) Att jag sj�lv inte drog mer eller h�rdare just p� detta det f�rsta varvet berodde givetvis enbart p� att jag inte hittade runt banan och av den anledningen ans�g det vara synnerligen ol�mpligt att en Utsocknes skulle leda �kare fr�n trakten runt deras egen hemmabana. Jag ans�g hemma�karna artigt skulle visa oss runt, som man g�r med fr�mmande, s� att vi d�refter skulle hitta b�ttre under de d�rp� f�ljande varven�. och inte k�ra fel. Typ, k�ra �t v�nster d�r vi skulle sv�ngt �t h�ger, eller vice versa! Att det i klungan fanns flera med �rejsig look�, att hopen av skejtare var stor eller att det var risk f�r h�rda ryck i det annars halvlugna tempot hade givetvis ingenting med min bristande dragvillighet att skaffa. Bort det.

S�lunda rullade f�rsta varvet undan. �ven det andra � om �n n�got l�ngre varvet � rullade undan, som jag minns det, utan alltf�r seri�sa ryck eller utbrytningsf�rs�k. N�gon eller n�gra k�rare kom det v�l, men farbror Edmans kropp svarade ganska hyggligt just den h�r dagen s� det var mest bara kul n�r det h�nde n�got litet. Jag h�ll mig runt plats 4-8 mest hela tiden, och f�rs�kte h�lla fokus p� H�gglund, Myllynen och Bostr�m, vilka jag visste var(�r) starka �kare.

Om ni undrar vad elit�karna av det yngre formatet var och gjorde, s� gissar jag att H�m�s hade blivit skr�md av att jag sp�at honom innan start och att Friberg h�ll p� att krokna, tagit mig p� orden och nu mest vilade ut bakom min rygg� I alla fall s�g jag inte s� mycket av de d�r �sm�pojkarna�. Sk�mt �sido, Team Rollerblade ville givetvis att H�m�s skulle dra och slita s� att Friberg kunde glida med, och de skickade tidigt iv�g Brus som n�gon sorts hare vilken dock ingen behagade f�lja. Han fick v�l �ka d�r framme tills han tr�ttnade, verkade alla t�nka, och han gjorde det ocks�. P� andra varvet om jag minns r�tt. Att H�m�s inte ville dra upp fart var ju heller inte konstigt, han skulle bara f�tt Rollerblade�kare i ryggen och varf�r skulle han jobba �t dem f�r att sedan f�rmodligen bli sp�ad i spurten? Han valde v�l att glida med under de tre varv som vi �ldringar skulle vara med i t�vlingen, valde v�l att avvakta, vila och se hur det skulle bli sedan� det �r i alla fall mina egna gissningar.

S�, bitvis var det vi gubbar i H30 och H40 som �k�rde� (i den m�n elit�karna vill k�nnas vid den ben�mningen p� tempot vi �stadkom?) men i min v�rld rullade det i alla fall undan i ett halvhyggligt tempo �ven om det bitvis hade kunnat g�tt lite fortare.

Jag f�r ett dragpass i b�rjan av det tredje och sista varvet och best�mmer mig f�r att det �r min skyldighet mot mig sj�lv, mot Stockholm Speedskaters, mot Konung och alla �verhet och s�kert mot andra �n de just uppr�knade med, att faktiskt dra mitt str� till stacken s� jag tar ett pass. En blick �ver axeln efter ett tag s�ger mig dock att bara H�gglund �r med och att den stora klungan ligger n�gra meter bakom oss tv�. D� jag och H�gglund b�da �r b�rdiga fr�n Sandviken och s�ledes talar varandras spr�k, s� blev det efter en kortare konferens p� v�rt gemensamma tungom�l klart att de d�r bakom var alldeles f�r m�nga och alldeles f�r starka f�r att vi skulle drista oss till n�got p� egen hand i detta skede.

Slutdraget allts�, och vips �r alla samlade igen och jag �verl�ter �t andra att st�nga luft l�ngst fram, �ven om jag ser till att h�lla mig �topp 5� i detta skede. Man vet aldrig om det ska ryckas och b�de H�gglund, Bostr�m, Andersson, Myllynen och Haase finns i den absoluta n�rheten s� det g�ller att vara med. Dock kom bara ett riktigt ryck, jag minns inte av vem men jag tror det var n�gra elit�karna modell yngre som var framme och gasade p�. Rycket var nog lite halvseri�st och �ppnade s�n�r en lucka. Eftersom jag var med p� t�get var det synd att f�rs�ket avstannade, och i det �vermod som s� l�tt infinner sig efter en t�vling � d�, n�r man gl�mt att man faktiskt var tr�tt � d� �ngrade jag att jag sj�lv inte fortsatte den �k�raren� f�r att p� s� s�tt f�rs�ka h�lla den luckan �ppen och d�rmed kunna f� ett mindre f�lt till den spurt som komma skulle.

Innan upploppsrakan i motvind hade vi tre 90-graderssv�ngar, och de elit�kare som just ryckt slutade nu �ka alldeles. Av oss andra gick alla utom jag till h�ger om elitarna och fick d�rmed innerkurva i den f�rsta sv�ngen. Sj�lv fick jag en vid h�ger p� utsidan om elitledet och tappade n�gra meter, fick slita lite f�r att jaga f�rlorade metrar men kunde i de kommande tv� v�nstersv�ngarna knipa igen n�gra platser, bl.a. tog jag Haase p� innern i den sista kurvan. Huruvida det var klokt att vara framf�r Ulf inf�r spurten, det funderade jag p� medan vi masade oss upp mot rondellen d�r upploppsrakan b�rjade, men det var som det var med den saken s� det var bara att gilla l�get. Tja, och sedan var det som sagt spurten. Jag minns att jag s�g H�gglund �ka benfrekvensen, medan jag har ett svagt minne av att Fougstedt och Myllynen accelererade framf�r honom. En yngre dam vid namn Helen Gustavsson var ocks� framf�r mig, men varefter vi avverkade distans mot m�let segade jag mig om henne, dessv�rre segade sig Ulf samtidigt om mig s� �ven om jag inte var tillr�ckligt l�ngt bakom honom f�r att beh�va se hans fula m�lg�ngs-ryggtavla s� var jag klart efter. M�rten var ocks� med i samma klunga, tack och lov n�gon meter bakom mig s� den interna nesan blev inte total.

Om nu distansen verkligen var fulla 24 km s� gjorde vi goda 34.8 km/h i snitt, vilket nog f�r betraktas som godk�nt, kanske �r det rent av riktigt bra?
Jag vet att jag under loppet lekte med tanke p� att sonika skippa spurten och forts�tta tv� varv till med elitarna f�r att se vad som skulle h�nda d�r�

Undrar f�rresten vad som h�nde d�r framme efter att vi g�tt �ver v�r m�llinje? Om man extrapolerar v�r tid till 42 km hamnar man p� en sluttid p� ca 1:12 � 1:13. Eftersom resultatlistan s�ger att elitpojkarna beh�vde n�stan 1:15 p� sig att ta sig fram till � och �ver � m�llinjen, s� drar jag den enda och logiska slutsats en analytisk man kan dra av den samlade informationen:
Det var vi gubbar som h�ll farten uppe �t sm�pojkarna!

Facit av dagen var en mycket trevlig t�vling, �terigen all heder �t �Karlstad�. Bra bana, ett bra arrangemang och kul att ni f�r s� m�nga deltagare till denna v�r relativt smala sport.

Som sj�lvutn�mnd talesman f�r Stockholm Speedskaters idag tackar jag och bockar s� mycket jag bara kan och lovar att �ter komma till Karlstad med mina inlines i bagaget.

///Daniel Edman