Valberedningens förslag till Speedskaters Styrelse 2020

Valberedningens förslag till Speedskaters Styrelse 2020