Speedmonter SSSKs årsmöte. Foto: Marie Ramse.
Speedskaters syntes väl bland montrarna på SSSKs årsmöte.

SSSK Monter Christina Mimmi. Foto: Marie Ramse.
Christina och Mimmi visade upp klubbens breda aktivitetsutbud.