Påminnelse att betala medlemsavgiften för 2012


Foto: Ulf Haase

Nu är det dags att betala medlemsavgiften!
På årsmötet bestämdes att medlemsavgiften för 2012 är:
300 kronor från och med det året man fyller 18 år
100 kronorför barn och ungdomar under 18 år

Du sätter in medlemsavgiften på klubbens plusgiro 40 92 96 – 1  OBS skriv in ditt fullständiga namn när du betalar!
Vår kassör Roger Melander vill att pengarna betalas in före den 15 maj.