Det är dags att dela ut “STOCKHOLM SPEEDSKATERS STORA PRIS 2008″ och här är de nominerade kandidaterna.

stora-pris.jpg

För tredje året i rad delar vi ut Stockholm Speedskaters Stora Pris!
Stockholm Speedskaters Stora Pris är ett pris som ska fungera som ett incitament för den eller de som på ett eller annat vis bidrar till utvecklingen av rullskridskosporten. Det är många som arbetar i bakgrunden av de som är aktiva inom rullskridskon och det är inte ofta de syns eller uppmärksammas trots att deras beslut och arbetsinsatser har avgörande betydelse för rulskridskosportens utveckling. Därför är detta ett prestigefullt pris som vi namngivit till “Stockholm Speedskaters Stora Pris”. Ett pris som även blivit ett officiellt pris inom Svenska Skridskoförbundet. Här presenterar vi årets nominerade till priset!

Stlm Speedskaters Stora Pris 2006 till Dennis Bengtsson. Foto: Ulf Haase.
Dennis Bengtsson, Varbergs RSK, vinnare av 2006 års pris. Foto: Ulf Haase.

2006 års pristagare, som också var den första, blev Dennis Bengtsson för bygget av Sveriges första ovalbana för Inlines.

bildtillwebb.jpg
Magnus Eriksson, en av arrangörerna bakom Alliansloppet som blev 2007 års vinnare av priset.

2007 års vinnare blev Alliansloppet för att man genom hårt arbete lyckades locka deltagare från nybörjare till elit, barn som vuxna, i sådan omfattning att man genom sitt arrangemang bidrog till att öka intresset för Inlinessporten i Sverige.

Men nu är det alltså dags att utse 2008 års vinnare!

Läs mer här om motiveringen till priset och vilka som är de nominerade kandidaterna

Motiveringen till att får priset är förljande:

”Priset delas ut till den eller de som på något sätt, stort som litet, bidrar till att hjälpa rullskridskosporten att verka och/eller utvecklas över tiden”. Priset kan alltså delas ut till en aktiv, en ledare, förening, organisation, kommun, företag eller en privatperson som av någon anledning gör en insats som underlättar för rullskridskosporten att bedriva och utveckla sin verksamhet. Alla insatser kommer att beaktas vare sig det sker på lokal klubbnivå, på ett riksplan eller utanför våra föreningsorganisationer eller förbundsorganisation. Varje insats oavsett omfattning, är något som ska uppmärksammas och visas uppskattning för. På så vis ökar vi glädjen för de som i många fall arbetar med själ och hjärta för rullskridskosporten men som inte alltid uppmärksammas tillräckligt nog.Juryn består av ett antal personer vilka finns inom föreningen Stockholm Speedskaters och personer inom svensk rullskridsko. 4 till 6 stycken personer eller organisationer kommer att nomineras och uppmärksammas. En av de nominerade vinner priset. Vinnaren presenteras den 31 oktober på Stockholm Speedskaters hemsida och på Svenska Skridskoförbundets hemsida (www.skridsko.se). Även en pressrelease kommer att skickas ut till pressen i samband med prisutdelningen. Prisutdelningen sker kort därefter. Nedan presenteras kandidaterna i slumpmässig ordning.Och de nominerade är…

TEAM ROLLERBLADE FÖ–R UTVECKLINGEN AV FÄRJESTADS BK:s ISHOCKEYSPELARE GENOM RULLSKRIDSKON
Motivering till nomineringen är att Team Rollerblade lyckats koppla ihop rullskridskon med ishockeyn och överfört all den kunskap som rullskridskon kan ge ishockeyspelare. Färjestads BK:s elitserielag var först i landet med att prova rullskridskon som ett komplement till sin ordinare träning, vilket slagit väl ut och varit mycket uppskattat. Denna insats ligger helt i linje med Svenska Skridskoförbundets Rullskridskokommittés önskan, att via närliggande idrottsgrenar erbjuda rullskridsko som en komplementsport och på så vis nå ut med sporten brett.

JAN ANDERSSON OCH CHRISTINA WAHLSTEDT FÖ–R ARRANGERANDET AV DE LYCKADE TYSKLANDSLÄGRET 2008
Motivering till nomineringen är att paret Christina Wahlstedt och Jan Andersson lyckades locka närmare 40 deltagare till ett fantastisk bra genomfört Tysklandsläger i det berömda rullskridskomeckat Flaeming Skate-området. Christina och Jan tog sig an all planering, bokningar av hotell och transfers till och från flygplatsen till hotellen och de aktiviteter som genomfördes under dag- och kvällstid. Detta arrangemang var ett annorlunda initiativ som är värd att uppmärksammas extra. Något som håller intresset för sporten vid liv.

SK WINNER FÖ–R SIN INSATS SOM ARRANGÖ–R AV 2008 ÅRS BREDDLÄGER PÅ RULLSKRIDSKO
Motivering till nomineringen är att man på mycket kort tid lyckades åstadkomma ett breddläger för rullskridskon. Tidigt i våras fanns det ingen kandidat som ville ta sig an att arrangera ett breddläger. Då klev SK Winners rullskridskosektion fram och tog på sig denna uppgift. Tiden var oerhört knapp men man lyckades få till ett arrangemang av yttersta klass. Ett läger som lockade närmare 60 deltagare. Breddlägret är till för de som vill utvecklas som rullskridskoåkare men också för att samla rullskridksosverige minst en gång om året och skapa samhörighet. Breddlägret är också en bra plattform för de som är nybörjare så att de får en möjlighet att koncentrerat lära sig rullskridskons grundregler och teknik.

CARL VON ESSEN FÖ–R UTVECKLINGEN AV SKATING ROUTES-KARTOR PÅ STOCKHOLM SPEEDSKATERS HEMSIDA
Motiveringen till nomineringen är att idén bakom att skapa kartor för Inlinesleder nu äntligen blev av genom Carl von Essens och Erik Rosengrens initiativ. Att peka ut bra rullskridskoleder runt om i Stockholm och övriga Sverige är ett stort behov för alla och inte minst för de som för första gången på allvar vill testa att åka längre sträckor men som inte vet var. Arbetet kommer att pågå löpande för att generera fler kartor som täcker Sveriges alla lämpliga rullskridksoleder. En viktig insats för att utveckla rullskridskosporten.

STOCKHOLM SPEEDSKATERS TRÄNARGRUPP SOM LIGGER BAKOM DE LYCKADE NYBÖ–RJARTRÄNINGARNA I KLUBBENS REGI.
Motiveringen till nomineringen är att man genom utlysta nybörjarträningar lyckades locka ett stort antal nybörjare att testa denna träningsform. Som mest lockade nybörjarträningarna närmare 40 stycken deltagare. Många av dessa personer är nu medlemmar i Stockholm Speedskaters. Denna satsning ligger helt i linje med att utveckla rullskridskosporten i Sverige.

///red.