Lyckad Håmåsdag

Håmåsdag 2008-09-21. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.
Eftersom Johan Håmås ändå skulle komma till våra trakter för att åka Riks 70-loppet hade vi bokat in honom dagen efter för en träningsdag med klubbens medlemmar. 

Detta var nog mediatekniskt sett vår mest avancerade träning hitintills. Förutom spegelåkning (med den nya spegeln) till Johans omedelbara kommentarer, videofilmades alla framifrån och från sidan och videorna analyserades efteråt i en lokal som vi hyrde på Kungsängens Golf Club.

Håmåsdag 2008-09-21. Foto: Ulf Haase.
Foto (och video): Ulf Haase. 

Håmåsdag 2008-09-21. Foto: Ulf Haase.
Foto: Ulf Haase.