PM om Alliansloppet

Det har varit svårt för arrangören att hantera Alliansloppets tre olika distanser och över 50 olika klasser samt hanteringen kring Maraton-SM och Maraton-RM. Maraton-SM och Maraton-RM går i mål där alla andra lopp går i mål men har en annan startplats (Brätte), 14 km från start- och målområdet. Startiden har anpassats så att vi ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföra loppet. Den ursprungliga starttiden var 13.45. Den är nu ändrad till 14.00.

Arrangören meddelar också följande för de som ska delta på Maraton-SM och Maraton-RM:
Vid starten i Brätte så kommer en motorcykel att leda hela starfältet fram till banan som ligger cirka 1 km från startområdet. Motorcykeln kommer att köra i cirka 35-40 km i timmen så att ingen kan köra om den, vilket ingen heller får göra. När hela startfältet svänger ut på huvudbanan så kör motorcykeln åt sidan och fri fart gäller.

Här är ett PM om Alliansloppet!

Tävlingscentrum.
Samling vid Hansenplatsen mellan klaffbron och Trollhättans kyrka.

Parkering och Ombyte.
Parkering och ombyte vid Trollhättans ishall. Skylt finns längs E45 vid rondellen mot centrum.
Område för att placera ombytesväska finns vid målområdet. Egen förflyttning från ombyte till TC medelst hjul eller fot krävs.

Publik.
Ingen parkeringsmöjlighet finns vid TC. Hänvisning till ishallen eller i Trollhättans centrum.

Tävlingsregler.
För rullskidklassen hänvisar vi till SSF.s regelverk för rullskidtävling. För övriga klasser gäller hjälm och glasögon.
För Inline SM & RM kommer domare att finnas.

Startkuvert, nr.lapp.
Startkuvert med bla nummerlapp och tidtagningschip hämtas vid målet from kl 10.00 fram till 13.00

Tidtagning.
Tidtagningen sköts elektroniskt via chip som fästs vid höger ankel. Registrering sker då åkaren passerar en matta. Det finns matta vid start samt vid mellantider vid Mio Möbler samt Quality hotell. Iaktag STOR försiktighet då mattan skall paseras för egen säkerhets skull. Vid förlorat chip blir den tävlande ersättningsskyldig, kontrollera att ditt chip fanns med i påsen direkt. Tidtagningen sköts av EMIT

Start rullskridskor Maraton-SM och RM.
Starten sker i närheten av Brätte ridskola, bussar till start kommer att avgå från TC kl.12.30. Vi ber er anmäla behov av transporten till alliansloppet@butlers.se (Stockholm Speedskaters har anmält 16 personer för busstransport)
Kl. 14.00 startar samliga klasser för Maraton-SM och Maraton-RM rullskridskor vid Brätte.

Start övriga klasser rullskridkor.
Starten sker på Oscarsbron i direkt anslutning till TC.
Kl. 14.05 startar inlinesåkarna (14, 28, 56 mellan och korta banan. Elitåkare längst fram

Banan.
Banan går på allmän väg och cykelbanor, rondeller och korsningar skall passeras. Följ funktionärenas anvisningar. Banan är markerad med skyltar och i varje korsning finns funktionärer, grova ojämnheter på banan är markerade med grön färg. Tätfordon , motorcykel samt bil kommer att leda vissa klasser. Långa banan 42 km är ca 1,5 varv på 28 km banan.

Spärrtid.
För 56 km banan tillämpas ” repet ” vid varvningen efter 28 km. Den tid som man skall ha passerat på är max 3 timmar.

Spurtpriser.
Spurtpriser finns för klasser på 56 km rullskidor endast. Spurtlinjerna finns vid Mio Möbler samt Quality hotell.

Vätska.
Vätskekontroller finns utmed banan, vid Båberg, Quality Hotell Vänersborg. Vid mål och varvning finns också vätska. Banan och bulle finns vid mål / varvning samt Quality Hotell Vänersborg.

Prisutdelning.
Blomstercermoni sker vid målplatsen efter loppet.
Stor prisutdelning sker på Quality Hotell Vänersborg på kvällen i samand med banketten. Denna tillställning öppnar med ” afterski aktiviteter ” kl. 18.30, till ett pris av 300 kr. Mat & dryck ingår. Anmälan till detta via hemsidan.

Prisutdelning Maraton-SM rullskridskor.
Utdelning av SM medaljer sker direkt efter tävlingen.

Resultatlista.
Resultaten publiceras på tävlingens hemsida.

Upplysningar.
Magnus Larsson 0706370505
Magnus Eriksson 0739203892
Ulf Nyström 0704854328
Michael Johansson 0706666377

Sportförsäljning.
Sport 66 doc kommer att ha försäljning vid start och målområdet.

Servering.
Servering av enklare slag finns vid målområdet.