MEDLEMSAVGIFTEN 2008

Som kassör hade jag hoppats på lite bättre resultat….

säger Sven Rudberg, som har en gedigen bakgrund som medlemsavgiftsinkasserare.

“Med tanke på att den låga avgiften för att vara medlem i Sveriges snyggaste skridskoklubb, skulle ha betalats

den 31 mars, kan man inte vara annat än besviken”

Plusgiro 40 92 96-1  . Vi bjuder på förseningsavgiften fram till den 15 april. !!