Nytt preliminärdatum för Ö–IP: 22 dec (tidigast)

Idag kom ny information om läget på Ö–IP:

Det är fortfarande stora problem med “matarrören” som transporterar kylan från kylaggregatet ut till rören i banan. De måste bytas ut helt på en del ställen, det räckte inte med att bara svetsa om dem.

Det som nu gäller för Ö–IP:s öppnande är tidigast 22 december.

Här är en länk till Stockholms stad där man kan hålla sig uppdaterad om läget på Ö–IP.

Återigen betonas att vaktmästarna på Ö–IP inte har ansvar för kylanläggningens funktion och att de är lika frustrerade som vi.