Kassören påminner !

Ö–IP-träningsavgift skulle ha betalats den 28 november. Det datumet har passerat.

Medlemsavgiften för 2008 skall betalas i slutet av januari. Vi återkommer om belopp och datum.