Mer idrott i skolan mot ökad barnfetma! (DNs rubrik) Kommentarer till Svenskt Sportforums upprop mot den allt ökande barnfetman i Sverige.

Igår kunde vi läsa i DN-debatt (sid 6) om Svenskt Sportforums, uppbackad av Idrottssverige, oro över de allt minskade idrottstimmarna i skolan. Barns viktökning och allt sämre ork är alarmerande och Svenskt Sportforum lutar sig mot flera studier som tydligt visar sambandet mellan barns motion och att det rör på sig organiserat och de positiva följder som det får för hälsan i deras vardag. Barn mår bättre, orkar mer och stimuleras bättre. Dessutom kommer effekten av neddragningen av antalet gymnastiktimmar för barn i skolan idag, få en negativ effekt på hälsan i deras vuxna liv, vilket kommer att kosta samhället miljardbelopp i form av sjukskrivningar och läkarvård. Allt på grund av att de helt enkelt kommer vara för svaga för att hålla sig friska. Vi bör ju nämna också att matintaget skiljer sig enormt från 70-talet fram till idag. Mängden skräpmat i form av chips, läskedrycker, godis med mera har ju ökat enormt. Någon sa vid tillfälle att de barn som drack en sockerdricka på 60-talet fick som oftas dela på den med sina övriga syskon då de bjöds på en 33 cl-dricka en gång i veckan. Idag är det inte ovanligt med en flaska 2-liters läsk per barn och i vissa fall mer än en gång i veckan. Hörde igår av en förälder som oroade sig över att hennes barn drack flera läsk om dagen, varje dag, under deras semester. Barnen var i 15-års åldern.

Allvarligt talat, ska det här med motion i vardagen vara så jäkla svårt att förstå att alla behöver!! Det behöver man ju inte vara idrottsmänniska för att räkna ut. Rör man på sig förbereder man sig för ett hälsosammare liv, svårare eller rättare sagt enklare än så är det ju inte.

Dessutom har denna fråga om bristande gymnastiktimmar i skolan dykt upp med jämna mellanrum sedan tidigt 80-tal och kravet har då alltid höjts för att öka antalet gymnastiktimmar. Och effekten av detta är att timmarna istället minskar. Hallå! Vem fattar dessa märkliga beslut och av vilken anledning drar man ner på gymnastiken i skolan? Är det av kostnadsskäl eller tidsbrist. Måste all gymnastik i skolan genomföras av en behörig gymnastiklärare? Det kan väl inte vara så svårt att aktivera barnen via deras egen huvudlärare på skolgården en timme om dagen, sommar som vinter, jämte deras schemalagda gymnastik (som kanske bara är en timme i veckan). Inom Svenska Skridskoförbundet försöker man dra sitt strå till stacken genom skolskridskoengagemanet ”Skridsko till tusen”. Via olika enkla skridskoutmaningar får man barnen att ta tusenfotingmärket. Ett sätt att dels stimulera barnen att röra på sig och samtidigt ge dem ett alternativ till annan sport. Det finns säkert fler sådant alternativ idag som skolan kan koppla på sin ordinarie schemalagda gymnastik.

SJÄLVKLART SKA DET INFÖ–RAS MINST EN TIMMES GYMNASTIK ELLER MOTSVARANDE I SKOLAN FEM DAGAR I VECKAN!

Vem motsäger det bland skolpolitkerna?

Visst finns det undantag. De som på grund av sjukdomar, rörelsehinder eller psykiska besvär inte kan genomföra idrott är ju undantagna, självklart. Men för de barn och ungdomar som inte är hindrade av de orsakerna bör och ska röra på sig för sin egen skull men också för omgivningens skull och framför allt för sin egen framtids skull.

Alla tjänar på att vi ökar denna grupps möjlighet att få röra på sig och den möjligheten kan endast skolan erbjuda idag eftersom det inte är möjligt för alla barn och ungdomar i vårat samhälle att ingå i organiserad idrott utanför skolan av olika skäl och orsaker. Därför bör detta ligga i skolplanen framöver.

Jan Herrström, Stockholm Speedskaters

Läs mer på http://www.svensktsportforum.se/

Debatten förs idag via många tidningar. Bland annat DN och Aftonbladet.