Det kom ett mail från Björn Drakenward med en personlig utvärdering av 110 mm-hjul….

Björn Drakenward är medlem i Stockholm Speedskaters. Han bor i Bromma, Stockholm, och är en Inlinesåkare i trakterna av eliten. Här är en kort utvärdering av hans test av 110 mm-hjul som han körde på under Nationaldagsspelen…

Hej alla,
Starten i Nationaldagsspelen föregicks av en liten debatt om 110 mm hjul och huruvida dessa är eller kommer att bli tillåtna. Lyfter vi blicken en aning och blickar ut i den något större världen utanför Stockholm (och Bromma) ser vi att debatten rasar även där.

legalize.jpg
Källa: Powerslide

Tillbaka till Nationaldagsspelen, vilket för övrigt var ett fantastiskt väl genomfört arrangemang på en trevlig och omväxlande bana. Stort tack till alla som hjälpte till och gjorde tävlingen möjlig. Själv ville jag verkligen ta tillfället i akt att testa 110-setupen och efter beskedet att dessa var tillåtna i motionsklassen bestämde jag mig för att avstå Nordiska Cupen till förmån för ett utrustningstest.

Före Nationaldagsspelen hade jag bara åkt tre gånger på 110-setet, varav den ena var mellan Tappström och Drottningholm. Några av de främsta argumenten emot 110-hjul som förts fram är:
Höga: jobbigt för vrister och svårt att kontrollera
Tröga: Större hjul innebär mer massa att accelerera och mer vikt
Långa: Jämfört med möjligast korta 100 vs 110 mm setup är den senare 40 mm längre

Vid varje tillfälle har jag tyckt att varken längden, höjden (ca 120 mm mätt från hälen till marken) eller tröghetsmomentet hos de större hjulen har varit något större problem, varken i spurter eller i uppförsbackar. Nationaldagsspelen erbjöd tillfälle till fullfartskörning redan från start. Acceleration och hög hastighet utgjorde inget problem, med brasklapp för att jag låg långt efter klungan i starten och alltså inte hade tätklungans fart att jämföra med. Kurvorna kändes däremot en aning svårkörda mest med tanke på längden på setupen. I backen (den enda) kändes utrustningen mycket bra och det var inga problem att hålla god fart uppför. På rakorna och framförallt på de ställen där asfalten var grov upplevde jag det som att de större hjulen utgjorde en klar fördel. Sammantaget är de första intrycken av 110 mm hjul mycket positiva, bättre rull och inga av de nämnda nackdelarna ovan. Jag rekommenderar alla som har chansen att testa större hjul (än 100 mm) och att använda dessa på maraton-SM då det kommer att vara helt regelmässigt.

Bästa hälsningar/Björn Drakenward