STHLM SPEED har fått en ny ordförande

Vid styrelsesammanträdet 2007-03-28 utsågs…

Måns Diedrichs till ny ordförande i klubben.

Vi hälsar honom välkommen på den nya posten och tackar samtidigt den avgående ordföranden Janne Herrström för allt arbete och för att klubben över huvud taget existerar.

Vidare utsågs två nya styrelseledamöter och en ny organisation klubbades.

Logga in på “Members area” där man kan se en bildpresentation av den nya styrelsen och läsa mer.  (Inte för att det är några hemligheter men lite kul ska det väl vara att vara medlem.)